LEGEA 12 1990 ACTUALIZATA DOWNLOAD

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor Prezenta lege reglementează măsuri destinate creării cadrului favorabil .. (1) Întreprinderile mici şi mijlocii au acces la activele disponibile ale .. 31/ privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Legea 80 Actualizata Pdf 12 >>> DOWNLOAD (Mirror #1). legea actualizata a pensiilor legea 50/ actualizata legea 31/ actualizata Legea farmaciei nr. / a fost republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 85 din 2 februarie


LEGEA 12 1990 ACTUALIZATA DOWNLOAD

Author: Santa Koepp
Country: Japan
Language: English
Genre: Education
Published: 7 December 2015
Pages: 335
PDF File Size: 10.45 Mb
ePub File Size: 36.64 Mb
ISBN: 639-5-50111-169-5
Downloads: 31969
Price: Free
Uploader: Santa Koepp

LEGEA 12 1990 ACTUALIZATA DOWNLOAD


Farmaciile comunitare din cadrul unitatilor sanitare si centrelor comerciale pot fi amplasate cel mult la etajul 1 al acestora 2 Localul farmaciei comunitare va avea o suprafata legea 12 1990 actualizata de minimum 50 m2, excluzand din aceasta suprafata holurile si grupurile sanitare.

Art. 122 Cod penal Termenele de prescripţie a răspunderii penale PRESCRIPŢIA

Mutarea sediului, transferul, intreruperea temporara si incetarea activitatii farmaciei comunitare Art. Daca perioada de suspendare depaseste 30 de zile calendaristice, este obligatorie anuntarea Ministerului Sanatatii si a colegiilor teritoriale.

In cazul apartamentelor trecute in proprietatea statului pentru care s-au primit despagubiri, daca sint ocupate de fostii proprietari sau sint libere, ele se restituie legea 12 1990 actualizata natura. Redobindirea dreptului de proprietate este conditionata de restituirea sumei primite cu titlu de despagubire, actualizata in conditiile prevederilor art.

Apartamentul, astfel cum a fost definit in alin. Pentru adaugarile, supraetajarile, dotarile, utilitatile si orice alte constructii, care exced apartamentul trecut legea 12 1990 actualizata proprietatea statului, cit si pentru pierderile de valoare, imputabile, se aplica prevederile art.

In cazul in care mai multi mostenitori locuiau la data de 22 decembrie fiecare intr-un apartament trecut in proprietatea statului de la fostul proprietar, ei devin proprietarii apartamentului respectiv.

Legea 12/1990 - Actualizata

Fostul proprietar sau mostenitorii acestuia, daca locuiau la data de 22 decembrie in acelasi apartament cu alti chiriasi, devin proprietarii intregului apartament, astfel cum acesta este definit in art. Evacuarea chiriasilor si punerea in posesie a proprietarilor se vor face numai dupa acordarea efectiva a unei locuinte corespunzatoare de catre autoritatile publice sau de catre proprietar.

Mostenitorii, in sensul prezentei legi, sint socotiti de drept acceptantii succesiunii de la data depunerii cererii prevazute la art. Daca rudele pina la gradul legea 12 1990 actualizata doilea ale fostului proprietar in viata locuiau la 22 decembrie cu chirie in apartamentele preluate de catre stat de la acesta, apartamentele devin proprietatea lor, cu consimtamintul scris al proprietarului, daca legea 12 1990 actualizata locuiesc si la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Consimtamintul va fi dat in forma autentica.

LEGEA 12 1990 ACTUALIZATA DOWNLOAD

Contractele de inchiriere dintre fostii proprietari, mostenitorii lor, precum si rudele pina la gradul al doilea ale fostului proprietar in viata si unitatea legea 12 1990 actualizata a avut in administrare apartamentul legea 12 1990 actualizata, de drept, pe aceeasi data.

Chiriasii prevazuti la art. Nu beneficiaza de prevederile alin. Fostii proprietari sau mostenitorii lor si rudele pina la gradul al doilea ale fostului proprietar in viata, care beneficiaza de prevederile art.

Nivelul chiriilor este cel stabilit prin lege. Orice litigii intre proprietar si chiriasi sint de competenta exclusiva a instantelor de judecata.

Art. 208 Cod penal Furtul INFRACŢIUNI CONTRA DEMNITĂŢII

De prevederile alineatului precedent beneficiaza si chiriasii care ocupa spatii locative realizate prin extinderea spatiului initial construit. Ratele lunare pentru achitarea contravalorii apartamentului se vor esalona pe o perioada de maximum 15 ani, cu o dobinda reprezentind jumatate din dobinda de referinta stabilita anual de Banca Nationala a Romaniei.

Fac legea 12 1990 actualizata de la prevederile alin. Chiriasii care nu dispun de posibilitati materiale pentru a cumpara apartamenul in care locuiesc pot sa ramina in continuare in spatiul locativ respectiv, platind chiria stabilita prin lege.

Apartamentele dobindite in conditiile alin. Sint, de asemenea, exceptate de legea 12 1990 actualizata vinzare locuintele care au avut destinatia de case de oaspeti, de protocol, cele declarate monumente istorice si din patrimoniul national, precum si cele folosite ca resedinte pentru fostii si actualii demnitari.

La valorile astfel calculate se vor aplica coeficientii de actualizare, care nu vor fi mai mici decit coeficientul de crestere a veniturilor salariale medii pe economie.

Legea farmaciei nr. /, republicata in 2 februarie

Legea 12 1990 actualizata totala a apartamentului restituit in natura si a despagubirilor cuvenite pentru apartamentele nerestituite in natura si pentru terenurile aferente nu poate depasi suma veniturilor salariale medii pe economie ale unei persoane pe o perioada de 20 de ani, calculata la data stabilirii despagubirii.

In cazul in care fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia legea 12 1990 actualizata rudelor pina la gradul al doilea ale fostului proprietar in viata li se restituie in natura un apartament conform prevederilor art.

Plata despagubirilor se face de catre Ministerul Finantelor, prin serviciile publice descentralizate ale acestuia, de la nivelul judetelor, municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov, in conturile bancare sau C.

Valoarea despagubirilor stabilite in conditiile anterioare se actualizeaza la data platii, luind ca baza salariul mediu pe economie din ultima luna a trimestrului expirat.